Ichicon'17

Helhelgsbiljett

Price:
300.00 SEK
VAT:
0.00 %

Biljetten som räcker hela helgen.

Endagsbiljett

Price:
150.00 SEK
VAT:
0.00 %

Biljetten gäller enbart för en dag under evenemanget.

Sovsal

Price:
150.00 SEK
VAT:
0.00 %

Ger dig en plats i våra sovsalar. Du behöver ta med dig egen sovutrustning.

Endagsbiljett

Price:
150.00 SEK
VAT:
0.00 %

Biljetten gäller enbart för en dag under evenemanget.

Endagsbiljett

Price:
150.00 SEK
VAT:
0.00 %

Biljetten gäller enbart för en dag under evenemanget.

Kåsa

Price:
40.00 SEK
VAT:
0.00 %

Med vår kåsa får du gratis kaffe, te och saft under hela Ichicon'17!

0 SEK
Transaction fee
0 SEK
VAT
0 SEK