Ichicon'17

Helhelgsbiljett

Price:
300.00 SEK
VAT:
0.00 %

Biljetten som räcker hela helgen.

Endagsbiljett

Price:
150.00 SEK
VAT:
0.00 %

Biljetten gäller enbart för en dag under evenemanget.

Sovsal

Price:
150.00 SEK
VAT:
0.00 %

Ger dig en plats i våra sovsalar. Du behöver ta med dig egen sovutrustning.

Endagsbiljett

Price:
150.00 SEK
VAT:
0.00 %

Biljetten gäller enbart för en dag under evenemanget.

Endagsbiljett

Price:
150.00 SEK
VAT:
0.00 %

Biljetten gäller enbart för en dag under evenemanget.

Kåsa

Price:
40.00 SEK
VAT:
0.00 %

Med vår kåsa får du gratis kaffe, te och saft under hela Ichicon'17!

Artist Alley

Price:
100.00 SEK
VAT:
0.00 %

Köp en plats i vårt Artist Alley! Är du en hobby-skapare som vill synas och sälja hos oss? Beställ ditt bord via kippu och gå med i besättningen! Kravet är att din konst är en hobby (alltså inte jobb eller äger företag). Skicka gärna namn på din Alley, vad du säljer samt eventuell logga separat till oss på ichiban@hotmail.se. Du är även välkommen att höra av dig med frågor. Artist Alley är öppet under lördagen 30 september 10-21. Du måste köpa en dagsbiljett för lördagen eller en helhelgsbiljett för att kunna köpa en plats i Artist Alley

0 SEK
Transaction fee
0 SEK
VAT
0 SEK